ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   
 
   

ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 นั้น

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นจึงขอยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ม.ค. 2561