ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส (ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี)
   
 
   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส (ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี) จำนวน 2 ทุน ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ที่ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาได้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 ก.พ. 2560