ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยวังทู้ หมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
   
 
   ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยวังทู้ หมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2561