ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยวังทู้ หมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
   
 
   

ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยวังทู้ หมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2561