ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
   
 
   

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2561