ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอกระจายข่าว ม.6 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
   
 
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอกระจายข่าว ม.6 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2561