ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ.2561
   
 
   ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2561) เป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสีย ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าปกติ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่รักษา วินัยจราจรอย่างเคร่งคัด เมื่อเมาสุราแล้ว ไม่ควรขับขี่รถ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่ขับขี่รถด้วยความเร็ว เพื่อลดปัญหาการเกิดเหตุบนท้องถนนและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน \" สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี \"
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2561